קבוצת קרגל

איכות הסביבה

מחויבותה של קבוצת פלסטו-קרגל לשמירה על איכות היא ללא פשרות. בשנים האחרונות השקיעה החברה רבות במתקני ניטרול ובאמצעי ניטור ובקרה בכל התהליכים שהיא מפעילה. השקעות אלה מבטיחות כי מתקניה של החברה אינם מזהמים את הסביבה בה הםפועלים.

דגש מיוחד הושם על מניעת זיהום שמקורו בפליטת חומרים נדיפים מתהליכי הייצור.

מערכתניהול הסביבה של הקבוצה הוסמכה ב- 2006 לפי התקן ISO 14000.

חשוב להוסיף כי היריעות הפולימריות שהחברה מייצרת ניתנות למיחזור מלא באמצעים רגילים.

אחריות סביבתית
מצויינות טכנולוגית
מעורבות קהילתית
צור קשר
אתר נגיש
עיצוב