קבוצת קרגל

מחקר ופיתוח

קבוצת פלסטו-קרגל משקיעה רבות במחקר ופיתוח מוצרים וטכנולוגיות חדשים. צוותהפיתוח של החברה מונה כ- 10 מהנדסים וטכנאים. הצוות שוקד על העת על פיתוח מוצריםחדשים ועל שיפור מוצרים קיימים. הצוות פועל בשיתוף פעולה הדוק עם יצרני חומרי הגלםהמובילים בעולם וכן עם מוסדות מחקר בולטים בעולם. בזכות שיתופי פעולה אלה והיכרותמעמיקה עם יישומיהם וצרכיהם של לקוחותיה, יכולה הקבוצה להציע מוצרים ופתרונות

חדשניים במגוון תחומי פעילותה.

אחריות סביבתית
מצויינות טכנולוגית
מעורבות קהילתית
צור קשר
אתר נגיש
עיצוב