כניסה ללקוחות
קבוצת קרגל

פרס ''כוכב ישראל'' 1999

פרס ''כוכב ישראל'' 1999

כוכב ישראל" על תכנון אריזה מיוחדתל לדוגמאות של .סלילי חוטים. המטרה היתה לאפשר פתיחת האריזה מבלי שייווצר מגע עם הסלילים.

הדפס
אחריות סביבתית
מצויינות טכנולוגית
מעורבות קהילתית
צור קשר
אתר נגיש
עיצוב